Via Mineral Valley Twente kunt u online met anderen sparren, advies vragen en anderen tips geven. Daarnaast wordt u uitgenodigd om met regelmaat ‘live’ met elkaar van gedachten te wisselen tijdens interessante veldexcursies of boeiende workshops. Daarnaast kunt u de belangrijkste trends en ontwikkelingen volgen en deelnemen aan congressen. Als u met uw bedrijf wilt deelnemen aan een pilot of proeftuin om samen tot innovatieve oplossingen te komen, dan is dat ook mogelijk. De komende maanden staan de volgende bijeenkomsten en evenementen gepland.

Datum en tijd

Evenement

28 maart- 10:00 uur tot 14:00 uur

Methoeve, Gunnerstraat 39, 7595 KD  WEERSELO

Bijeenkomst gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente

Een bijeenkomst met zicht op de toekomst en voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de belangrijkste opgaven voor Noordoost-Twente: ‘Klimaat en Energie, ‘Natuur, Biodiversiteit en Waterkwaliteit’ en ‘Landbouw & voedsel en Circulaire Economie’. Een start voor waardevolle samenwerkingsverbanden die zich richten op een duurzame toekomst van het landelijk gebied en nieuwe kansen bieden voor gevestigde (agrarische) ondernemers. Bent u er ook bij?

 

Lees meer op www.overijssel.nl/noordoosttwente.

7 maart – 15:30 uur tot 17:30 uur

Rijksweg 30, 7495 RJ  AMBT DELDEN

Overhandiging Wisselbokaal Mineral Valley Twente

Gedeputeerde Hester Maij overhandigt de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan de Productenorganisatie Varkenshouderij (POV) en vijf agrarische ondernemers. Ondernemers met lef. Zij hebben het afgelopen jaar, onder deskundige begeleiding van de Wageningen University & Research (WUR), nader onderzocht of varkensmest inzetbaar is als vervanger van kunstmest.

 

Lees meer over de proeftuin Aanwending dunne fractie varkensmest of neem contact op via info@mineralvalley.nl.

5 februari – 10:00 uur tot 13:00 uur

Zorgboerderij Viermarken, Viermarkenweg 85, 7522 LC  ENSCHEDE

Ronde tafel Gezond eten van Twentse bodem

Mineral Valley Twente organiseert diverse ronde tafels om de pilots en proeftuinen te kunnen voorbereiden. De ronde tafel over Gezond eten van Twentse bodem vindt in meerdere sessies plaats met verschillende deelnemers. Tijdens de eerste ronde tafel brengen we de verschillende initiatieven in Twente in kaart die betrekking hebben op de verkoop van Twentse voedselproducten, behoud van een gezonde bodem en het Twentse landschap en het imago van de agrarische sector.

 

Meer weten? neem contact op via info@mineralvalley.nl.

4 februari – 13:30 uur tot 18:30 uur

Grolsch Veste, Colosseum 65, 7521 PP ENSCHEDE

Keten van eten

De hele voedselketen – van boeren tot verwerkers en van supermarkt tot consument – staat voor grote uitdagingen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we nu en in de toekomst gezond en lekker kunnen eten, klimaatdoelstellingen halen en milieu- en dierenwelzijn vraagstukken oplossen. Een inspirerende middag voor de hele Agro & Food sector in Overijssel.

9 januari – 19:45 uur tot 22:00 uur

Industrieweg 15, 8255 PB  SWIFTERBAND

Informatiebijeenkomst precisielandbouw

Meer weten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw, zoals de vernieuwde GPS-systemen, aantrekkelijke instapmodellen en complete sensorenpakketten voor het controleren van bodem en gewas? Bezoek de informatiebijeenkomst op 8 januari in Hardenberg of op 9 januari in Swifterbant. Aanmelden of meer informatie via Jan Coster, j.coster@timmermanbv.nl, 06 54 34 73 77. Lees meer in de uitnodiging informatieavonden precisielandbouw.

8 januari – 19:45 uur tot 22:00 uur

Handelsstraat 2, 7772 TR  HARDENBERG

Informatiebijeenkomst precisielandbouw

Meer weten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw, zoals de vernieuwde GPS-systemen, aantrekkelijke instapmodellen en complete sensorenpakketten voor het controleren van bodem en gewas? Bezoek de informatiebijeenkomst op 8 januari in Hardenberg of op 9 januari in Swifterbant. Aanmelden of meer informatie via Jan Coster, j.coster@timmermanbv.nl, 06 54 34 73 77. Lees meer in de uitnodiging informatieavonden precisielandbouw.

27 november – 12:30 uur tot 15:00 uur

Twence, Boldershoek 51, HENGELO (O)

Mest meer waard

Interreg programma Mest-op-Maat, Bio-Energiecluster Oost-Nederland (BEON) en Mineral Valley Twente organiseren een gecombineerde woorkshop.Het aantal deelnemers is beperkt. Aanmelden kan via info@mineralvalley.nl. Lees meer over programma bijeenkomst Mest Meer Waard. 

13 november – 14:00 uur tot 16:30 uur

Zone college, Bornebroeksestraat, ALMELO

Gezamenlijke aftrap Educating agro

AOC Oost en de agrosector in Oost-Nederland starten met het project Educating agro. De gezamenlijke aftrap is een besloten bijeenkomst voor genodigden. Lees meer over het project Educating agro in het nieuwsbericht. 

8 november – 14:30 uur tot 20:00 uur

Stadslab Indië-terrein, ALMELO

Agro & Food Congres Twente

Om samenwerking in de Agro & Food keten verder te stimuleren, organiseert de Groene Kennispoort Twente samen met de gemeente Almelo en Groene Metropool Twente het Agro & Food Congres Twente. Lees meer in de uitnodiging Agro en Food Congres Twente. Aanmelden kan via deze link.

1 november – 09:00 uur tot 16:30 uur

provinciehuis, Luttenbergstraat 2, ZWOLLE

Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland

De Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland staat dit jaar in het teken van combinaties van opwekking en opslag van nieuwe energie. De dag vindt plaats in Zwolle en wordt georganiseerd door BEON en de provincie Overijssel. Deelname is gratis. Aanmelding is mogelijk via de website van BEON. Hier is ook het programma te vinden.

1 november – 09:00 uur tot 12:30 uur

Boerderij Nijkamp-Marskamp, BATHMEN

Excursie mono-mestvergister nijkamp-Marskamp

De excursie maakt deel uit van de Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland. Deelname is gratis. Aanmelding is mogelijk via de website van BEON. Hier is ook het programma te vinden.

31 oktober – 09:00 uur tot 16:00 uur

Liederholthuisweg 15, WIJHE

Bokashi-dag

De unieke kans om een kijkje te nemen bij het Bokashi-proces van A tot Z. Aanmelden kan via info@bijdeoorsprong.nl. Maximaal 50 deelnemers per tijdspanne. Lees meer in de uitnodiging voor de Bokashi-dag.

04 oktober – 16:00 uur tot 20:00 uur

Herterij Twente, Meijersweg 8, 7678 SH  GEESTEREN

Stuurgroep en programmateam

De deelnemers van de proeftuinen van Mineral Valley Twente hebben hun eerste tussenresultaten gepresenteerd aan de stuurgroep en het programmateam. Bekijk hier de presentatie proeftuin dunne fractie varkenshouderij eerste fase.

3 juli – 20:00 uur tot ±22:15 uur

Locatietheater Landgoed Nijenhuis Diepenheim

Koning van het grasland

Reserveren via info@diepenheim.nl, Toegang is gratis. Meer informatie in de uitnodiging.

19 juni – 20.00 tot 22.00 uur

Burgerweeshuis, Bagijnenstraat 9, Deventer

Bijpraatsessie Klimaat door Natuur en Milieu Overijssel

Lees meer in de uitnodiging.

20 juni

Veldbezoek Team Hasman & Stichting IJskoud

20 & 21 juni

Internationale landbouwbeurs voor innovaties

Meer informatie op de website van de landbouwbeurs voor innovaties

26 juni – 20:00 uur tot ±22:15 uur

Locatietheater Landgoed Nijenhuis Diepenheim

Koning van het grasland

Reserveren via info@diepenheim.nl, Toegang is gratis. Meer informatie in de uitnodiging.

18 mei – 14.00 – 17.00

Suetersweg 6a, Bentelo

Opening Robor Electronics BV & Wouter Borre Productions

Alleen voor genodigden

19 mei – 10.00 -17.00

Suetersweg 6a, Bentelo

Open (demo)dag Robor Electronics BV en Wouter Borre Productions

Lees meer in de Uitnodiging open dag Robor Electronics 19 mei 2018.

29 mei – 12:45 -13.05

Aeres Hogeschool Dronten
De Drieslag 2, Dronten

Circulaire rundermest oplossing voor mestoverschot?

Onder deze titel zal Han van Kasteren, lector Duurzame Energie en Groene Grondstoffen van Aeres Hogeschool Dronten, u meenemen naar de basis van de biobased economy, die ons naast voedsel ook vervanging voor fossiel gebaseerde materialen en chemicaliën zal gaan leveren. Lees meer…

5 april – 13.00 – 16.00

Horstweg, Vriezenveen

Opening Bokashi Kuil Twenterand

Uitnodiging opening bokashi kuil

5 april

GLB in de startblokken

Het ministerie van LNV organiseert een bijeenkomst over de toekomst van de landbouw. Lees meer …

12 april

Congres Twente groeit

Diverse genodigden denken mee over een bloeiende economie van Twente binnen Food, Agri en Tech. Lees meer over het programma Twente groeit

16 april – 09.00 – 17.00

Luttenbergseweg 2, ZWOLLE

De waarde van maaisel ‘van praktijk naar beleid’

Uitnodiging bijeenkomst

25 april – 17.00 – 20.00

Manitobaplein 1 Vriezenveen

Inloopbijeenkomst Toekomst Platteland

Uitnodiging inloopbijeenkomst platteland 25 april 2018

25 april – 17.00 – 20.00

Manitobaplein 1 Vriezenveen

Inloopbijeenkomst Toekomst Platteland

Uitnodiging inloopbijeenkomst platteland 25 april 2018

8 maart – 13.15-16.30

Tante Sien, Denekamperweg 210, Vasse

Opening Bokashi kuil

Uitnodiging opening Bokashi Kuil

14 maart – 10.00 – 17.00

Klimacenter, Kompagniestraße 1, 49757 Werlte

Workshop Mest op maat

Uitnodiging workshop

28 maart – 13.00 – 15.00

Denekamperweg, Vasse

Sensoring demoveld

22 februari – 12.00 – 17.00

Reggehof, De Hofte 5 Goor

Congres Mineral Valley Twente

Lees meer over het programma en

meld u aan via info@mineralvalley.nl

1-2 december

Natuur en Milieu Overijssel

Creathon

Meer informatie

4 december – 09.30 – 12.30

Cogas, Rohofstraat 83 Almelo

Ronde tafel Vergisting en bodem

11 december – 12.30 – 17.00

Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 ZWOLLE

Platform Bodembeheer

13 december – 09.30 – 12.30

Twence, Boldershoekweg 51 Hengelo

Ronde tafel van afval naar grondstof

14 december – 09.30 – 13.00

Agri Innovation Centre, Wisentweg 13c DRONTEN

Ontwikkeling nieuw innovatief energieopslagsysteem

21 december – 09.30 – 12.30

Universiteit Twente, Drienerlolaan 5 Enschede

Ronde tafel circulaire voedselproductieketen

2 november – 15:00 – 18:00

Stadslab Indië-terrein – Almelo

Bodemcafé gemeente Almelo

9 november – 19:00 – 20:00

Landgoed ‘t Hengelman Hengelerheurneweg 2 De Lutte

Bokashi voor Twentse gemeenten

met Jasper ten Berge 

9 november – 14.00 – 19.00

Twents Carmel College de Thij, Oldenzaal

Energieatelier Noordoost Twente

13 november – 16:00 – 20:00

voormalig gemeentehuis Weerselo

Energieatelier Noordoost Twente

14 november – 16.00 – 20.00

Scholengemeenschap St. Canisus, Tubbergen

Energieatelier Noordoost Twente

15 november – 15.00 – 19.00

Twents Carmel College in Losser

Energieatelier Noordoost Twente

23 november – 18.00 – 22.00

Johanneshoeve Westerhaar-Vrienzeveensewijk

Bijeenkomst biodiversiteit Groene Metropool Twente

23 november – 19.00 – 22.00

Waterschap Vechtstromen, Almelo

Bijeenkomst Twenteraad

27-28 november

Vlaams Coördinatiecentrum Mest in samenwerking met Nutriënten platform

Manuresource 2017

Meer informatie

5 oktober – 19:30 – 22:00

De Methoeve, Weerselo
Gunnerstraat 39 WEERSELO

Biogas Noordoost Twente

12 oktober – 09.30 – 12.00

Arnhem

Circulair Terreinbeheer

19 oktober – 13.30 – 17.00

Landgoed ‘t Hengelman, De Lutte

Startbijeenkomst Mineral Valley Twente en EFRO

9 januari – 19:45 uur tot 22:00 uur

Industrieweg 15, 8255 PB  SWIFTERBAND

Informatiebijeenkomst precisielandbouw

Meer weten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw, zoals de vernieuwde GPS-systemen, aantrekkelijke instapmodellen en complete sensorenpakketten voor het controleren van bodem en gewas? Bezoek de informatiebijeenkomst op 8 januari in Hardenberg of op 9 januari in Swifterbant. Aanmelden of meer informatie via Jan Coster, j.coster@timmermanbv.nl, 06 54 34 73 77. Lees meer in de uitnodiging informatieavonden precisielandbouw.

8 januari – 19:45 uur tot 22:00 uur

Handelsstraat 2, 7772 TR  HARDENBERG

Informatiebijeenkomst precisielandbouw

Meer weten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw, zoals de vernieuwde GPS-systemen, aantrekkelijke instapmodellen en complete sensorenpakketten voor het controleren van bodem en gewas? Bezoek de informatiebijeenkomst op 8 januari in Hardenberg of op 9 januari in Swifterbant. Aanmelden of meer informatie via Jan Coster, j.coster@timmermanbv.nl, 06 54 34 73 77. Lees meer in de uitnodiging informatieavonden precisielandbouw.

27 november – 12:30 uur tot 15:00 uur

Twence, Boldershoek 51, HENGELO (O)

Mest meer waard

Interreg programma Mest-op-Maat, Bio-Energiecluster Oost-Nederland (BEON) en Mineral Valley Twente organiseren een gecombineerde woorkshop.Het aantal deelnemers is beperkt. Aanmelden kan via info@mineralvalley.nl. Lees meer over programma bijeenkomst Mest Meer Waard. 

13 november – 14:00 uur tot 16:30 uur

Zone college, Bornebroeksestraat, ALMELO

Gezamenlijke aftrap Educating agro

AOC Oost en de agrosector in Oost-Nederland starten met het project Educating agro. De gezamenlijke aftrap is een besloten bijeenkomst voor genodigden. Lees meer over het project Educating agro in het nieuwsbericht. 

8 november – 14:30 uur tot 20:00 uur

Stadslab Indië-terrein, ALMELO

Agro & Food Congres Twente

Om samenwerking in de Agro & Food keten verder te stimuleren, organiseert de Groene Kennispoort Twente samen met de gemeente Almelo en Groene Metropool Twente het Agro & Food Congres Twente. Lees meer in de uitnodiging Agro en Food Congres Twente. Aanmelden kan via deze link.

1 november – 09:00 uur tot 16:30 uur

provinciehuis, Luttenbergstraat 2, ZWOLLE

Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland

De Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland staat dit jaar in het teken van combinaties van opwekking en opslag van nieuwe energie. De dag vindt plaats in Zwolle en wordt georganiseerd door BEON en de provincie Overijssel. Deelname is gratis. Aanmelding is mogelijk via de website van BEON. Hier is ook het programma te vinden.

1 november – 09:00 uur tot 12:30 uur

Boerderij Nijkamp-Marskamp, BATHMEN

Excursie mono-mestvergister nijkamp-Marskamp

De excursie maakt deel uit van de Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland. Deelname is gratis. Aanmelding is mogelijk via de website van BEON. Hier is ook het programma te vinden.

31 oktober – 09:00 uur tot 16:00 uur

Liederholthuisweg 15, WIJHE

Bokashi-dag

De unieke kans om een kijkje te nemen bij het Bokashi-proces van A tot Z. Aanmelden kan via info@bijdeoorsprong.nl. Maximaal 50 deelnemers per tijdspanne. Lees meer in de uitnodiging voor de Bokashi-dag.

04 oktober – 16:00 uur tot 20:00 uur

Herterij Twente, Meijersweg 8, 7678 SH  GEESTEREN

Stuurgroep en programmateam

De deelnemers van de proeftuinen van Mineral Valley Twente hebben hun eerste tussenresultaten gepresenteerd aan de stuurgroep en het programmateam. Bekijk hier de presentatie proeftuin dunne fractie varkenshouderij eerste fase.

3 juli – 20:00 uur tot ±22:15 uur

Locatietheater Landgoed Nijenhuis Diepenheim

Koning van het grasland

Reserveren via info@diepenheim.nl, Toegang is gratis. Meer informatie in de uitnodiging.

19 juni – 20.00 tot 22.00 uur

Burgerweeshuis, Bagijnenstraat 9, Deventer

Bijpraatsessie Klimaat door Natuur en Milieu Overijssel

Lees meer in de uitnodiging.

20 juni

Veldbezoek Team Hasman & Stichting IJskoud

20 & 21 juni

Internationale landbouwbeurs voor innovaties

Meer informatie op de website van de landbouwbeurs voor innovaties

26 juni – 20:00 uur tot ±22:15 uur

Locatietheater Landgoed Nijenhuis Diepenheim

Koning van het grasland

Reserveren via info@diepenheim.nl, Toegang is gratis. Meer informatie in de uitnodiging.

18 mei – 14.00 – 17.00

Suetersweg 6a, Bentelo

Opening Robor Electronics BV & Wouter Borre Productions

Alleen voor genodigden

19 mei – 10.00 -17.00

Suetersweg 6a, Bentelo

Open (demo)dag Robor Electronics BV en Wouter Borre Productions

Lees meer in de Uitnodiging open dag Robor Electronics 19 mei 2018.

29 mei – 12:45 -13.05

Aeres Hogeschool Dronten
De Drieslag 2, Dronten

Circulaire rundermest oplossing voor mestoverschot?

Onder deze titel zal Han van Kasteren, lector Duurzame Energie en Groene Grondstoffen van Aeres Hogeschool Dronten, u meenemen naar de basis van de biobased economy, die ons naast voedsel ook vervanging voor fossiel gebaseerde materialen en chemicaliën zal gaan leveren. Lees meer…

5 april – 13.00 – 16.00

Horstweg, Vriezenveen

Opening Bokashi Kuil Twenterand

Uitnodiging opening bokashi kuil

5 april

GLB in de startblokken

Het ministerie van LNV organiseert een bijeenkomst over de toekomst van de landbouw. Lees meer …

12 april

Congres Twente groeit

Diverse genodigden denken mee over een bloeiende economie van Twente binnen Food, Agri en Tech. Lees meer over het programma Twente groeit

16 april – 09.00 – 17.00

Luttenbergseweg 2, ZWOLLE

De waarde van maaisel ‘van praktijk naar beleid’

Uitnodiging bijeenkomst

25 april – 17.00 – 20.00

Manitobaplein 1 Vriezenveen

Inloopbijeenkomst Toekomst Platteland

Uitnodiging inloopbijeenkomst platteland 25 april 2018

25 april – 17.00 – 20.00

Manitobaplein 1 Vriezenveen

Inloopbijeenkomst Toekomst Platteland

Uitnodiging inloopbijeenkomst platteland 25 april 2018

8 maart – 13.15-16.30

Tante Sien, Denekamperweg 210, Vasse

Opening Bokashi kuil

Uitnodiging opening Bokashi Kuil

14 maart – 10.00 – 17.00

Klimacenter, Kompagniestraße 1, 49757 Werlte

Workshop Mest op maat

Uitnodiging workshop

28 maart – 13.00 – 15.00

Denekamperweg, Vasse

Sensoring demoveld

22 februari – 12.00 – 17.00

Reggehof, De Hofte 5 Goor

Congres Mineral Valley Twente

Lees meer over het programma en

meld u aan via info@mineralvalley.nl

1-2 december

Natuur en Milieu Overijssel

Creathon

Meer informatie

4 december – 09.30 – 12.30

Cogas, Rohofstraat 83 Almelo

Ronde tafel Vergisting en bodem

11 december – 12.30 – 17.00

Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 ZWOLLE

Platform Bodembeheer

13 december – 09.30 – 12.30

Twence, Boldershoekweg 51 Hengelo

Ronde tafel van afval naar grondstof

14 december – 09.30 – 13.00

Agri Innovation Centre, Wisentweg 13c DRONTEN

Ontwikkeling nieuw innovatief energieopslagsysteem

21 december – 09.30 – 12.30

Universiteit Twente, Drienerlolaan 5 Enschede

Ronde tafel circulaire voedselproductieketen

2 november – 15:00 – 18:00

Stadslab Indië-terrein – Almelo

Bodemcafé gemeente Almelo

9 november – 19:00 – 20:00

Landgoed ‘t Hengelman Hengelerheurneweg 2 De Lutte

Bokashi voor Twentse gemeenten

met Jasper ten Berge 

9 november – 14.00 – 19.00

Twents Carmel College de Thij, Oldenzaal

Energieatelier Noordoost Twente

13 november – 16:00 – 20:00

voormalig gemeentehuis Weerselo

Energieatelier Noordoost Twente

14 november – 16.00 – 20.00

Scholengemeenschap St. Canisus, Tubbergen

Energieatelier Noordoost Twente

15 november – 15.00 – 19.00

Twents Carmel College in Losser

Energieatelier Noordoost Twente

23 november – 18.00 – 22.00

Johanneshoeve Westerhaar-Vrienzeveensewijk

Bijeenkomst biodiversiteit Groene Metropool Twente

23 november – 19.00 – 22.00

Waterschap Vechtstromen, Almelo

Bijeenkomst Twenteraad

27-28 november

Vlaams Coördinatiecentrum Mest in samenwerking met Nutriënten platform

Manuresource 2017

Meer informatie

5 oktober – 19:30 – 22:00

De Methoeve, Weerselo
Gunnerstraat 39 WEERSELO

Biogas Noordoost Twente

12 oktober – 09.30 – 12.00

Arnhem

Circulair Terreinbeheer

19 oktober – 13.30 – 17.00

Landgoed ‘t Hengelman, De Lutte

Startbijeenkomst Mineral Valley Twente en EFRO