Biogas Noordoost Twente

Op 5 oktober 2017 organiseerden de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen een informatieavond over biogas in De Methoeve in Weerselo. Deze bijeenkomst voor potentiele producenten van biogas, ondernemers en inwoners die biogas willen afnemen, is een verdieping van de bijeenkomst over duurzame energie in Noordoost-Twente van 26 januari.

 

Biogas: energiebron van de toekomst

Biogas wordt gezien als belangrijke bron van energie in de toekomst. Met het gas kan elektriciteit en warmte worden opgewekt en kan aardgas worden vervangen. Dit maakt het bij uitstek interessant voor bedrijven met een grote energiebehoefte. Tijdens de bijeenkomst is aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond biogas en mestvergisting, de mogelijkheden voor verwerking en het belang voor milieu, duurzame energieproductie en een vitaal platteland.

 

Frans Feil, coördinator van het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON), begeleidde de avond. BEON is een samenwerkingsverband van 25 bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland. De belangrijkste spelers op het gebied van mestvergisting zijn in het cluster verenigd en zijn deze avond aanwezig geweest. De organisaties dragen op deze manier bij aan het programma Nieuwe Energie Overijssel.

 

De informatieavond is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het EFRO programma GO-Duurzaam van BEON en Pioneering.

 

Meer weten? Kijk ook op www.bioenergieclusteroostnederland.nl