Boost voor duurzaam energiegebruik

Met de spreekwoordelijke ‘druk op de knop’ openden Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme en directeur Marc Kapteijn van Twence vanmiddag het grootste zonnepark van de regio én de compleet vernieuwde biomassa-energiecentrale van Twence. De investering van ongeveer €50 miljoen in deze twee omvangrijke projecten vormt een forse impuls voor de productie van duurzame energie in de regio.

 

 

De biomassa-energiecentrale en het zonnepark produceren samen genoeg elektriciteit voor bijna 38.000 huishoudens. De hoeveelheid duurzame stoom en warmte die de biomassa-energiecentrale daarnaast ook nog produceert, is vergelijkbaar met het aardgasverbruik van 27.000 huishoudens.

‘Versneld verduurzamen vraag om grootschalige oplossingen op het gebied van duurzame energievoorziening en grondstoffenterugwinning’ aldus Twence directeur Marc Kapteijn. ‘Voor het bedrijfsleven is een belangrijke rol weggelegd. Voor afvalenergiebedrijven ligt hier zelfs een pioniersrol, want het schijnbare einde van de keten biedt veel kansen om meer circulariteit te bewerkstelligen. Ik ben trots op wat we hier samen met vele anderen bij Twence hebben kunnen realiseren. Met gezamenlijke inspanning kunnen we een circulaire en duurzame economie echt mogelijk maken.’

 

Zonnepark Boeldershoek-West
Het grootste zonnepark van Twente ligt net buiten de hekken van het Twence-hoofdterrein, ingeklemd tussen bedrijventerrein Twentekanaal (Hengelo) en de A35. Het heeft een totale omvang van 20 hectare, ongeveer 34 voetbalvelden. Het park voorziet in het elektriciteitsverbruik van ongeveer 4.500 huishoudens. Deze elektriciteit wordt geproduceerd met bijna 61.000 zonnepanelen met een totaal vermogen van 17,5 MWp. Solarcentury uit Helmond bouwde het zonnepark in opdracht van Twence in een recordtijd van 5 maanden. In oktober 2018 werd de eerste groene energie geleverd aan het openbare net.

 

Voor Twence is dit het tweede zonnepark: in november 2017 werd zonnepark Tienbunderweg feestelijk in gebruik genomen. Dit park levert elektriciteit voor ongeveer 1.000 huishoudens. Voor de langere termijn werken we aan een zonnepark op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Hof van Twente.

 

Vernieuwde biomassa-energiecentrale
De opdracht om de biomassa-energiecentrale uit 2007 toekomst ’proof’ te maken, resulteerde in een volledig gemoderniseerde centrale en een verdrievoudiging van de duurzame energieproductie. Alleen al door de groene warmte uit deze centrale kan tot 2030 jaarlijks het gebruik van ruim 39 miljoen m3 aardgas worden bespaard.

 

Tijdens de ombouw werd een volledig nieuwe turbinehal gebouwd en een turbine-generatorset geplaatst. Daarnaast zijn vrijwel alle inwendige delen vernieuwd en werd veel aandacht geschonken aan de luchthuishouding in de bestaande ketel. Daardoor ontstaan minder emissies en zijn minder hulpstoffen nodig om deze uit de rookgassen te halen. In de omvangrijke rookgasreinigingsinstallatie is een warmterecovery ingebouwd. Hiermee halen we zelfs warmte terug uit de rookgassen. De hoeveelheid is vergelijkbaar met het warmteverbruik van bijna 1.800 huishoudens. Die warmte gaat, samen met warmte uit de ketel, naar de stadsverwarming in Enschede.

 

De brandstof voor deze energiecentrale bestaat voornamelijk uit licht vervuild afvalhout,  zoals hout dat bij bouw en verbouwingen vrijkomt. Ook wordt houtachtig materiaal, dat te grof is om te verwerken in Twence’ composteringsinstallatie, ingezet voor energieopwekking.

 

Lees meer over Twence