Closing the loop

In het kader van het Studium Generale van het Saxion, is op 25 september 2018 de documentaire “Closing the Loop” getoond. Vervolgens heeft een week lang een tentoonstelling plaatsgevonden waar diverse projecten zich presenteerde en ideeën werden uitgewisseld over verdere interdisciplinaire samenwerking in toekomstige projecten. Mineral Valley Twente was er bij.