Congres Mineral Valley

Op 22 februari 2018 organiseerde Mineral Valley Twente een inspirerend congres over de ontwikkelingen op het gebied van slim en duurzaam produceren, een gezonde bodem en een circulaire voedselproductieketen. Ruim 300 deelnemers hebben diverse inspirerende sprekers gehoord en deelgenomen aan één van de tien workshops. Dat betekende een afwisselend programma voor het diverse publiek, dat bestond uit ondernemers uit de agro en food sector, onderwijs, overheid en diverse kennis- en onderzoeksinstituten. Voor veel bezoekers was vooral het netwerken van belang. Het is een grote stap om de samenwerking in de keten te verbeteren.

 

Klik hier voor een impressie en samenvatting van het congres met diverse interviews.

 

Het programma heeft vooral een breed scala laten zien van initiatieven waar aan gewerkt wordt om de circulaire voedselproductieketen sluitend te maken. Ook kwamen innovatieve initiatieven aan de orde, zoals Jalila Essaide die mest uit kleding kan produceren onder de naam Mestic. In vervolgbijeenkomsten en proeftuinen gaan we dieper in op de bodemgezondheid, de verwaarding van mest en bijvoorbeeld precisielandbouw. Beter voor het milieu, het bedrijf en de regio! Dat was vooral de boodschap. Want willen we een steentje bijdragen aan een betere toekomst, dan moeten we dat met elkaar doen!

 

 

 

Wisseltrofee voor beste idee

Wethouders Wim Meulenkamp (Hof van Twente) en Erik Volmerink (Tubbergen) hebben als grondleggers van Mineral Valley Twente een wisseltrofee overgedragen aan gedeputeerde Hester Maij. Over drie maanden overhandigd zij die graag aan een ondernemer, onderzoeker of andere partner met het meest briljante idee of initiatief voor gezond eten van Twentse bodem.

 

Kalender veldexcursies en kennissessies

Tijdens het congres zijn nieuwe contacten gelegd en werken we toe naar concrete verbeterprojecten. Samen met ondernemers uit de regio organiseren we diverse veldexcursies, demodagen en kennissessie. Alles om de kennis en ervaring met elkaar te kunnen delen en samen die kringloop sluitend te maken. Houd de kalender in de gaten en volg de ontwikkelingen via www.mineralvalley.nl en facebook.

 

Van diverse workshops leest u meer in een kort verslag:

 

Lees meer over de workshops en inspiratiesessies