Conferentie ministeries LNV en EZK

Op 18 oktober 2018 bezochten directeuren van de ministeries van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) de provincie Overijssel. Een deel van de groep heeft in het middagdeel kennisgemaakt met Mineral Valley Twente. Stopplaatsen waren melkveehouderij de Hoch in Markelo en Twence. Beide bedrijven laten zien hoe zij door samenwerking bij kunnen dragen aan de klimaatopgave, circulaire economie en vooral een betere balans tussen landbouw en natuur.

 

Duurzaam initiatief Markelo Noord

De agrarisch ondernemers Arjan Zandvoort en Harrie Veltkamp hebben in totaal 24 grondeigenaren en gebruikers in de regio Markelo Noord gevraagd om samen te werken aan meer biodiversiteit, een beter leefgebied voor weidevogels en gezond bodembeheer. Zij denken meer te bereiken als collectief dan wanneer iedere individuele ondernemer voor zichzelf aan de slag gaat. “Eigenlijk willen we de komende jaren vooral duurzaam produceren. We hopen de komende jaren aan te kunnen tonen, dat als we meer ruimte krijgen binnen de beleidskaders en meer samenwerken, we veel meer kunnen bereiken, voor het klimaat, maar ook voor het bedrijf.” Lees meer over het Duurzaam initiatief Markelo Noord…

 

Twence: producent van grondstoffen en energie

Twence richt zich op duurzame energie, circulaire economie en biobased economie. Met duurzame investeringen voor een circulaire economie worden regionale uitdagingen op onder meer het gebied van mestverwerking, CO2 afzet en zonne-energie slagvaardig aangepakt. Vanuit die visie, is Twence ook betrokken als partner van Mineral Valley Twente.

 

De aangescherpte wet- en regelgeving rondom mestverwerking vraagt om alternatieve manieren van verwerking. Grootschalige mestverwerkingsinitiatieven in Zuid-Nederland laten zien dat, naast het voldoen aan wet- en regelgeving, er vele voordelen zijn waaronder een lagere afzetprijs. Twence is wil eind 2019 een grootschalige mestverwaardingsinstallatie van 250.000 ton te realiseren. Lees meer over de mestverwaardingsinstallatie.