Energieateliers Noordoost Twente

Binnen Noordoost Twente werken we samen aan de energietransitie. Hiervoor hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Om de energietransitie een verdere boost te geven, zijn in dertien gemeenten in Twente zogenaamde Energie Ateliers gehouden. Het doel van deze bijeenkomsten is het creëren van bewustwording bij inwoners de over de nut, noodzaak en impact van de energietransitie op lokaal en regionaal niveau. Tijdens de Energieateliers konden inwoners zelf aan de slag met de manier waarop we in de toekomst onze energie opwekken.

 

Mineral Valley Twente heeft kunnen deelnemen aan twee Energie Ateliers en heeft diverse interessante contacten kunnen leggen.