Jan Huitema bezoekt Twente

Op 29 oktober 2018 bezocht Europarlementariër Jan Huitema Mineral Valley Twente en Twence. Samen met collega Bart Millenaar liet hij zich informeren over hoe we in Twente aan de slag gaan met een gezonde bodem en verwaarding van mest. Voor Mineral Valley Twente een uitstekende gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en kansen te bespreken om de landbouwkringloop in onze regio sluitend te krijgen. Op Europees niveau wordt in elk geval hard gewerkt om het beleid ook goed aan te laten sluiten bij de ambities van Nederland. Eerder die dag bezocht hij Kunstmestvrij Achterhoek. Dit programma sluit goed aan bij wat we in Twente willen bereiken. Daarmee hebben de bezoekers in korte tijd kennis gemaakt met de initiatieven die bijdragen aan een beter klimaat, een circulaire economie in de regio en een duurzame bedrijfsvoering op de boerderij.