Koe als kunstmestproducent

Bij de oorsprong en Green Grid zijn samen met Rogier en Heleen Lansink gestart met de proeftuin ‘Koe als kunstmestproducent’. Door toevoeging van micro-organismen zal de koemest lekkerder ruiken. Maar wat nog belangrijker is, het kan als vervanger van kunstmest dienen. De komende maanden worden de resultaten van de groei en kwaliteit gemeten.

 

In Oostenrijk wordt reeds tientallen jaren gewerkt met Effectieve Micro-organismen in de lokale boerenpraktijk voor een betere bodemgezondheid. Binnen deze proeftuin wordt een business case ontwikkeld waardoor we de praktijkresultaten uit Oostenrijk kunnen vertalen naar en optimaliseren in de Nederlandse situatie, met in eerste instantie het eigen biologische veebedrijf van de familie Lansink. Van belang is daarbij om te onderzoeken hoe randvoorwaarden worden ontwikkeld om mengsels goed aan het werk te zetten kunnen en het belang van procesparameters, zoals duur, temperatuur, concentratie en menging.

 

Uiteindelijk willen we een nieuwe aanpak die snel in de praktijk kan worden gebracht met een aantal belangrijke effecten:

 • – effectievere aanwending van stikstof uit mest
 • – verbetering stalklimaat
 • – businesscase voor de kringloopverbetering met als belangrijke aangrijpingspunten:
  • – sluiten van de kringloop, met daardoor minder/geen kunstmestgebruik op rundveebedrijven;
  • – inzicht in hoe methaanuitstoot van koeien te meten en te verminderen;
  • – daardoor verbeteren van de vertering van voer door de koe;
  • – daardoor gezondere dieren, met een hoge productie in melk en vlees, minder veeartskosten;
  • – beter stalklimaat door nagenoeg reduceren van ammoniakuitstoot.

 

Het beoogd resultaat is een plan voor een meerjarig onderzoek, leidend tot een innovatieve businesscase om de mineralen- en organische stofkringloop op veebedrijven met eigen grond zoveel mogelijk te sluiten en robuust te maken. De melkkoe en het drijfmest willen we zo behandelen dat voedingsstoffen optimaal worden gebonden en binnen een jaar tijd de kunstmestbehoefte naar 0 kan worden teruggebracht.

 

De proeftuin van Mineral Valley Twente is mogelijk gemaakt door een kennisvoucher van provincie Overijssel. De start heeft ook de interesse gewekt van de media. Bekijk (of luister) ook het bericht van:

 

Volg de resultaten op de voet via Heleen Lansink.