Leefbare toekomst platteland

Er staat veel te gebeuren op het platteland. Denk maar aan de veranderende milieueisen, medegebruik voor recreatie en toerisme, natuurontwikkeling, bedrijfsbeëindiging, schaalvergroting, maar ook woningen die schuren vervangen,
asbest van de daken, energie via zonnepanelen en vergisting van mest.

 

Op 25 april 2018 organiseerde gemeente Twenterand de inloopbijeenkomst Platteland. Tijdens de goedbezochte bijeenkomst ging de gemeente in gesprek met haar bewoners. Deelnemers konden de diverse stands bezoeken en deelnemen aan twee sessies: ‘Wat gebeurt er op uw erf?’ en ‘Vrijkomende agrarische gebouwen’.

 

Leefbare toekomst op het platteland

De gemeente Twenterand wil samen met haar inwoners een aanpak ontwikkelen waarin met alle partners samengewerkt wordt aan een leefbare toekomst op het platteland. De verwachting is dat in 2030 30% van de agrarische bedrijven vrijkomt. In Twenterand betekent dit ca. 73.000 m2 aan bedrijfsgebouwen. Wat is er nodig om deze bebouwing een andere invulling te geven of te slopen, zodat er een aantrekkelijk gebied ontstaat voor inwoners, ondernemers en recreanten? Ook vertelde de gemeente meer over de bestaande regelingen die worden vervangen. Zo worden de regels voor hergebruik en sloop van schuren in één regeling samengevoegd.

 

Mineral Valley Twente was aanwezig als één van de stands op de informatiemarkt.

 

 

Lees meer in het persbericht van de gemeente Twenterand over de bijeenkomst platteland.