Partner van Biomassa Alliantie

 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen dragen bij aan het programma Circulair Terreinbeheer met de pilot ‘Twents bermgras verrijkt bodemleven’. Op 4 oktober 2017 ondertekende wethouder Volmerink namens deze gemeenten de intentieverklaring voor samenwerking binnen de Biomassa Alliantie Oost-Nederland.

 

De Biomassa Alliantie is in Oost-Nederland bestaat sinds november 2013. De gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn nu ook één van de partners die met een concrete pilot aan de slag gaat om kennis en ervaring op te doen. Tijdens de bijeenkomst werd het plan van aanpak voor Circulair Terreinbeheer toegelicht en werden diverse pilots toegelicht.

 

Twents bermmaaisel verrijkt bodemleven

“De pilot Twents bermmaaisel verrijkt bodemleven, binnen het programma Circulair Terreinbeheer, sluit naadloos aan op het toekomstig landbouwbeleid”, licht Volmerink toe. “Agrariërs van de vruchtbare kringloop Overijssel onderzoeken drie jaar lang of bermmaaisel inderdaad helpt om de bodem en daarmee de gewassen beter te voeden. Uiteindelijk willen we een goed werkend kwaliteitsborgingssysteem opzetten.”

 

Het verhogen van het organisch gehalte in de bodem heeft volgens Volmerink meerdere voordelen. “Eén hiervan is dat er meer koolstof in de landbouwbodem wordt opgeslagen. Het vastleggen van CO2 draagt bij aan het tegengaan van de negatieve gevolgen van klimaatverandering en speelt daarom een belangrijke rol binnen het gemeenschappelijke landbouwbeleid.”

 

Verder is een hoger organisch stofgehalte gunstig voor het vochthoudend vermogen van de bodem, de bodemvruchtbaarheid en voor het bodemleven. Het organische stofgehalte is belangrijk voor een goede groei van gewassen en is daarmee direct van belang voor de boer.

 

Uit de gesprekken en discussies bleek dat de deelnemers enthousiast zijn over de toepassingsmogelijkheden van maaisel als waardevolle grondstof. Er zijn echter ook nog veel vragen.

 

Lees meer over de bijeenkomst op 4 oktober 2017. Of lees het Plan van Aanpak Circulair Terreinbeheer.