Bermmaaisellab van start

Gemeenten en waterschappen besteden veel budget aan het maaien en verwerken van bermgras. Tegelijkertijd hebben boeren in de omgeving te maken met een laag organisch stofgehalte in hun landbouwgronden. Mineral Valley is gestart met een proeftuin om uiteindelijk kosten te kunnen besparen en het bermmaaisel als nuttige grondstof in de regio toe te passen.

 

De proeftuin voor het bermmaaisellab staat onder leiding van het waterschap Vechtstromen in samenwerking met de Twentse gemeenten. In deze proeftuin willen we de biomassastromen in kaart brengen. Met de beschikbare gegevens en gerichte pilots verwachten we dat het mogelijk is om het bermmaaisel zo te bewerken dat het bij kan dragen aan een gezonde bodem in de regio. Ook wordt het maaisel gebruikt voor bijvoorbeeld eierdozen.

 

Bekijk de korte toelichting over de stand van zaken rondom het bermgraslab.

 

Onderzoek WUR

Studenten van de WUR hebben acht verwerkingsmethoden van bermmaaisel onderzocht. Lees meer over de aanbevelingen om de verwerkingsmethoden geschikter te maken in de toekomst.