Proefveld dunne fractie ingezaaid

Op 4 mei 2018 is een maïsperceel van de familie Gersen uit Markelo ingezaaid. Dit perceel wordt gebruikt als proefveld voor de toepassing van dunne fractie uit varkensmest. Met deze proef leren we meer over de toepassing van dunne fractie varkensmest en vergroten we het draagvlak voor een optimale toepassing van dierlijke mineralen.

 

Op het proefveld worden de resultaten van de toepassing van de dunne fractie uit varkensmest, vergeleken met de toepassing van kunstmest. Het project wordt begeleid door Herman van Schooten van de Wageningen Universiteit. Waterschap Vechtstromen brengt de effecten op het milieu in kaart. Het proefveld in Markelo is een eerste in een reeks proefvelden in Twente. In 2019 zullen ook proefvelden met gras worden aangelegd.

 

De varkenshouderij werkt door middel van scheiding en verwerking aan diverse mineralenstromen. Belangrijk is deze stromen af te stemmen op de vraag vanuit de sector. Er zijn diverse voordelen aan bewerkte mineralenstromen: het maakt bemesting op maat mogelijk, draagt bij aan de ambitie voor mest- en mineralenverwaarding en verminderd de uitstoot van CO2. Uiteindelijk doel is de kringlopen te sluiten en daarmee de economie een impuls te geven.

 

De proeftuin dunne fractie varkensmest is een initiatief van de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij) en wordt ondersteund door Mineral Valley Twente.