Ronde tafel Klimaat, Landbouw en Maatschapppij

De landbouwsector gaat een belangrijke rol spelen om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan. Daarbij gaat het om vermindering van emissie van broeikasgassen, productie van schone energie en vasthouden en vastleggen van koolstof in de bodem. Tijdens de Ronde Tafel Klimaat, Landbouw en Maatschappij op 13 juli 2018 is verkend hoe de landbouwsector bij kan dragen aan de klimaatdoelstellingen.

 

De landbouw in Nederland draagt voor ongeveer 13% bij aan de door de mens veroorzaakte emissies. Emissies door landbouw bestaan naast CO2 vooral uit methaan (CH4) en lachgas (N2O); 68% van de totale methaanemissies en 75% van de totale lachgasemissies komen vanuit de landbouw. Deze emissies zijn sinds 1990 al aanzienlijk gedaald, maar een verdere daling is zeker mogelijk.

 

De ronde tafel is begeleid door Gijs Kuneman en Erik van Well van CLM Onderzoek en Advies. Zij hebben de emissieberekeningen voor Twente uitgewerkt op basis van gegevens uit het CBS. Op die manier is de opgave voor het klimaat van het Rijk dat op 10 juli 2018 is vastgesteld, doorvertaald naar een klimaatopgave in Twente.

 

Mineral Valley gaat aan de slag om samen met specialisten én de agrarische ondernemers om onder meer de methaanreductie vorm te geven.

 

Meer informatie hierover leest u in de presentatie.