Twents bermgras verrijkt bodemleven

Wethouders Erik Volmerink van gemeente Tubbergen en Alfons Steggink van gemeente Dinkelland hebben samen met lokale ondernemers de eerste Bokashi-hopen aangelegd. Het berm- en slootmaaisel is afkomstig van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen en wordt naar lokale ondernemers gebracht voor bewerking op de landbouwpercelen. De komende weken worden op diverse plaatsen Bokashi-hopen aangelegd bij ondernemers die deelnemen aan de pilot ‘Twents bermgras verrijkt bodemleven’.

 

De aanleg van de eerste Bokashi-hoop is een gezamenlijk startmoment van de samenwerking tussen ondernemers en de gemeente. Met de pilot ‘Twents bermgras verrijkt bodemleven’ dragen de gemeenten bij aan het programma Circulair Terreinbeheer. Met het hergebruik van maaisel in de directe regio, creëren gemeenten en lokale ondernemers een zogenoemde ‘Kleine Kringloop’.

 

 

Afvalstatus belemmert de keten

Op dit moment is de wet- en regelgeving gebaseerd op de afvalstatus van maaisel. Voor het verkrijgen van de ‘einde afvalstatus’ moet in de praktijk worden aangetoond dat de toepassingen van het hergebruik van bijvoorbeeld bermgras werken en dat het mogelijk is om de kwaliteit te bewaken. Om dit te kunnen aantonen, wordt in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen op verschillende locaties geëxperimenteerd in samenwerking met ondernemers; loonwerkers en agrariërs. Bermgras, slootmaaisel en bladafval wordt niet langer gezien als afval, maar als een waardevolle bouwstof.

 

Maaisel als bouwstof

Het maaisel verbetert de vruchtbaarheid van de bodem en zorgt ervoor dat de bodem vocht en daarmee ook de nutriënten beter vasthoudt. Hierdoor kunnen piekafvoeren van regenwater worden verminderd. De bodem heeft een betere ‘sponswerking’. Voor de agrarische bedrijfsvoering is het maaisel gunstig, omdat er minder verslipping en verdichting van de bodem optreedt. Zo is er minder kans op droogteschade en zijn er dus vitalere gewassen. Door deze factoren kan er een gezondere bodem en een hogere opbrengst worden behaald.

 

De Kleine Kringloop heeft ook als voordeel dat de CO2-emissie afneemt. Het maaisel wordt over minder grote afstanden vervoerd en mogelijk wordt er extra CO2 in de bodem opgeslagen via het maaisel. Bovendien worden positieve effecten verwacht voor de biodiversiteit door het verschralen van bermen en sloten.

 

Samen experimenteren

De pilot ‘Twents bermgras verrijkt bodemleven’ is niet de enige pilot binnen het Circulair Terreinbeheer. Ook de Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) draagt bij aan het programma. Dit programma experimenteert met het gebruik van maaisel voor Bokashi. Door gezamenlijk de ‘einde afvalstatus’ aan te vragen, worden er nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor circulaire economie. Dat betekent een bijdrage aan een beter milieu, bodem en meer opbrengsten voor lokale ondernemers.

 

Ook in andere gemeenten wordt gewerkt aan pilots met het hergebruik van bermmaaisel. Mineral Valley Twente gaat aan de slag om de verschillende initiatieven aan elkaar te koppelen en de kennis en ervaring die daarin wordt opgedaan met elkaar te delen.

 

Lees meer over duurzaam produceren…