Duurzame economie

Essentieel voor economische groei en werkgelegenheid is de samenwerking in de keten. Op dit moment is het Agro & Food landschap versnippert. Er wordt te weinig samengewerkt en samen opgetrokken. Mineral Valley Twente kan helpen de samenwerking te organiseren en partijen bij elkaar te brengen. We richten ons hierbij op verbeteringen ten aanzien van:

– Agrarische bedrijfsvoering (akkerbouw en veeteelt)

– Nuttige afzetmarkt (Bemesting, Biomassa, Verpakkingen, Textiel, Bouw)

– Transport (Regionaal, Nationaal, Europees, Mondiaal)

– Werkgelegenheid (Buitengebied, Stedelijk gebied)

Deel dit project: