Regionale voedselproductieketen

We doen het ontzettend goed, als agrarische ondernemers en bedrijven in de agro- en foodindustrie. We produceren voor de wereldmarkt en zijn van groot belang voor de economie. Maar het grootste deel van onze productie gaat als bulk naar de export. Vanwege de concurrentie op prijs wordt weinig verdiend, en de toegevoegde waarde voor de regio is klein. De boeren die melk gaan leveren binnen een klein afzetgebied spannen zich in voor de biodiversiteit en ontvangen hiervoor een hogere prijs. Zo laten alle samenwerkende partijen zien dat ecologie en economie hand in hand kunnen gaan.

 

In het voorjaar van 2018 heeft de commissie Loman aangegeven hoe de melkveehouderij op termijn grondgebonden kan worden. Uiterlijk in 2040 zouden boeren geen veevoer meer van buiten Europa, zoals soja en palmpitschroot, meer mogen importeren. Dat houdt in dat de boer al het voer zelf moet verbouwen of het uit de omgeving moet halen. Er zullen meer voedergewassen in de regio zullen moeten worden verbouwd om de import van eiwit te compenseren. Daarmee wordt het nog belangrijker samenwerking in regionale ketens op te zetten en in het bodembeheer te sturen op kwaliteit en duurzaamheid. In de teelt van voedergewassen als bijvoorbeeld maïs valt nog veel economische, milieu- en bodemwinst te behalen. Ook kan winst behaald worden door te sturen op het voedselrantsoen van het vee.

 

Het succes van de regionale voedselproductieketen staat of valt met de mogelijkheden die de individuele boer heeft om de noodzakelijke wijzigingen in de bedrijfsvoering op economisch verantwoorde wijze door te voeren. Deze ontwikkelingslijn richt zich dan ook vooral op het creëren van kansen en mogelijkheden voor het individuele boeren bedrijf.

 

Ambitie

Wij willen de boeren in Twente toerusten om regionale voedselproductieketen verder te sluiten:
– Produceren voor de eigen regio door samen een alternatief ontwikkelen voor het huidige model.
– Actief bijdragen aan natuurinclusieve landbouw.
– Verminderen van de eiwitimport voor veevoer, vervangen door eiwit dat regionaal is geproduceerd.

 

Proeftuinen

De volgende proeftuinen voor Regionale voedselproductieketen zijn gestart of in voorbereiding:

B1 – Praktijkrendement Precisielandbouw en drones in de landbouw (in uitvoering)
B2 – Duurzame teelt veehouderijgewassen (in voorbereiding)
B3 – Koe als kunstmestproducent (in uitvoering)

 

Alle proeftuinen zijn terug te vinden op deze kaart van Mineral Valley Twente.

 

Deel dit project: